การวิเคราะห์คลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์, ปราโมทย์ โศจิศุภร, ธยานี สุวรรณราช, เผชิญโชค จินตเศรณี

Abstract


ได้ทำการวิเคราะห์คลื่นที่บริเวณชายหาดบางแสนในช่วงฤดูกาลต่างๆ ในปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่าความสูงคลื่นในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีค่ามากกว่าในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากลมที่พัดเข้าหาชายฝั่งในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพัดออกจากฝั่งในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  แม้ว่าความเร็วลมในช่วงฤดูกาลนี้จะมีค่าสูงกว่าทั้งในแง่ของค่าเฉลี่ยรายเดือนและค่าในบางช่วงเวลาก็ตาม ค่าคาบและความยาวคลื่นไม่แสดงความสัมพันธ์กับฤดูกาล คลื่นบริเวณชายหาดบางแสนมีลักษณะเป็น wind wave ตลอดทั้งปี แต่มีลักษณะเป็น swell wave มากขึ้นในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้อาจมีความสัมพันธ์กับทิศทางของคลื่นและลมที่ไปในทิศเดียวกันในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และต่างทิศกันในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.