บทบาทของไทอะมีน (วิตามินบี 1) ในพืช

ภาคภูมิ พระประเสริฐ

Abstract


Thiamine หรือ วิตามินบี 1 เป็นวิตามินที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์และสัตว์ และจำเป็นต้องได้รับวิตามินนี้จากจุลินทรีย์หรือพืช โดยพืชสามารถสร้าง thiamine ได้จาก thiazole (4-methyl-5-b-hydroxyethiazolium)  และ pyrimidine                (4-amino-2-methyl-5-pyrimidyl) ได้ thiamine ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์เกิดขึ้นในพลาสติค การสังเคราะห์ thiamine               ถูกควบคุมโดยไรโบสวิทซ์ (ribostwitch) บน thiC mRNA พืชสร้าง thiamine ได้หลายรูป แต่รูปที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ thiamine pyrophosphate ที่มีบทบาทในการเป็น cofactor สำหรับเอนไซม์ที่สำคัญในเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และเมแทบอลิซึมของไนโตรเจน นอกจากนี้ thiamine ช่วยให้พืชสามารถต้านทานความเครียดที่เกิดจาก NaCl ภาวะแล้ง oxidative molecules และเชื้อก่อโรคได้ 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.