ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ไม่ผลิตจากนมกับสุขภาพ

นฤมล มงคลธนวัฒน์

Abstract


ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากมาย เช่น รักษาสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือดเป็นต้น  แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายส่วนใหญ่ผลิตมาจาก            นมหรือมีนมเป็นองค์ประกอบ   ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคที่แพ้นม    ดังนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ไม่ได้ผลิตจากนม             จึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ประกอบกับในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มนิยมบริโภคอาหารมังสวิรัติมากขึ้น  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย ดังนั้นบทความนี้จึงกล่าวถึงประโยชน์และบทบาทของผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง  ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน  ตลอดจนข้อจำกัดและการนำไปใช้ประโยชน์            ในอนาคต


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.