ชีววิทยาการสืบพันธุ์และความต้องการสารอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม

พิเชต พลายเพชร

Abstract


การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามนับเป็นอีกวิธีแนวทางที่ช่วยให้การผลิตลูกกุ้งก้ามกรามมีความยั่งยืนมากกว่า            การอาศัยพ่อแม่กุ้งจากฟาร์มเลี้ยงซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ผลผลิตได้ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งให้ประสบความสำเร็จนั้นความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาการสืบพันธุ์และความต้องการสารอาหารมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  สำหรับการจัดการการเลี้ยงและการผลิตอาหารใช้เอง โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าการผสมพันธุ์ของกุ้งก้ามกรามและการเตรียมพร้อมสำหรับการ          อุ้มไข่ใช้ระยะเวลาประมาณ  1 วัน การพัฒนาของไข่ก่อนฟักเป็นตัวใช้เวลาประมาณ 18-19 วัน การพัฒนาจนลูกกุ้งวัยอ่อนมีรูปร่างและพฤติกรรมเหมือนกุ้งตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลาประมาณ 23-35 วัน การศึกษาความต้องการสารอาหารของพ่อแม่พันธุ์สรุป                ได้ว่าอาหารควรโปรตีนไม่ต่ำกว่า 35% และมีกรดอะมิโนจำเป็นที่สอดคล้องกับปริมาณที่พบในไข่ ระดับไขมัน กรดไลโนเลอิก ผลรวมของกรดไขมันชนิด EPA และ DHA ฟอสโฟไลปิดและโคเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ควรต่ำกว่า 5, 0.13, 0.15, 0.8 และ 0.5% ตามลำดับ  อาหารควรมีพลังงานไม่ต่ำกว่า 4 กิโลแคลอรีต่อกรัมอาหาร และระดับคาร์โบไฮเดรตไม่ควรเกิน 20%     ความต้องการสารอาหารอื่นๆ เช่น วิตามินอี วิตามินซี แอสต้าแซนทินและสังกะสี มีค่าเท่ากับ 300, 60, 100 และ 50-90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามลำดับ แม้ยังไม่มีการศึกษาความต้องการวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ แต่อาจใช้วิตามินและ             แร่ธาตุรวมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดหรือจากการทดลองต่างๆ ได้ ที่ระดับการใช้ 1-4% การเสริมสารอาหารบางชนิดร่วมกัน เช่น วิตามินอีกับวิตามินซี หรือกรดไขมัน HUFA กับแอสต้าแซนทิน เป็นอีกวิธีการที่ช่วยเร่งความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่             กุ้งก้ามกรามได้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.