พฤติกรรมการหล่อลื่นของน้ำไขข้อในข้อต่อเทียมของมนุษย์

พุทธา จีนครัว

Abstract


การทบทวนพฤติกรรมการหล่อลื่นของน้ำไขข้อในข้อต่อเทียมของมนุษย์ ได้ถูกนำเสนอในบทความนี้             การหล่อลื่นถูกนำเสนอว่ามีส่วนช่วยให้ข้อต่อเทียมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นกล่าวคือการสึกหรอลดน้อยลง ดังนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้ำไขข้อขณะที่คนไข้ดำเนินชีวิตประจำวันเช่นขณะเดิน ขณะวิ่ง ขณะยกของเป็นต้นซึ่งจะสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาหัวเข่าเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   สำหรับบริเวณหัวเข่าเทียมและสะโพกเทียมจะมี          น้ำไขข้อเป็นตัวหล่อลื่นดังนั้นการหล่อลื่นของน้ำไขข้อบริเวณดังกล่าวสามารถที่จะอธิบายได้โดยทฤษฏีการหล่อลื่น สำหรับบทความนี้ได้ทบทวนทฤษฎีการหล่อลื่นเกี่ยวกับข้อเข่าเทียมและสะโพกเทียมรวมทั้งแสดงผลการคำนวณเชิงตัวเลข จากผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าชนิดของวัสดุ ความหนืดของน้ำไขข้อ และภาระที่กระทำส่งผลต่อความหนาของน้ำไขข้อ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.