รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

59030115
59030333
59030600
59030772
59030774
59031242
59031247
59031286
59530051
นายนวมินทร์ อินทรารัตน์
นายฉัตรชัย ชัยชนะ
นายพชรพล ชิษณุพัฒน์
นายจตุพร นิสัยซื่อ
นายณัฐพล ปากดี
นางสาวจิรภัทร จันทร์พูล
นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์
นายศุภณัฐ มะเซิง
นายธนากร กีเรียง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา