___________________________________________
หน่วยวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

SOLID STATE ELETRONICS LAB
ห้องปฏิบัติการวิจัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์


SOLID STATE หรือวงจรที่ไม่มีหลอดสุญญากาศ คำนี้มีการใช้เพื่อบรรยายการเปลี่ยนจากแอมปลิไฟร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศ มาเป็นแอมปลิไฟร์แบบที่ใช้ทรานซิสเตอร์ ในห้องปฏิบัติการวิจัยนี้จัดตตั้งเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการพัฒนานวัตกรรมไร้สายที่ใช้ความถี่วิทยุเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมไร้สายที่มีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองวัสดุและพลังงาน ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและกลยุทธ์ของประเทศชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต


แนวทางการวิจัยและพัฒนา

ของห้องปฏิบัติการวิจัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก
__________


วิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

พัฒนาเทคโนโลยี-

ลดการสิ้นเปลืองวัสดุและพลังงาน

ลดการสิ้นเปลืองวัสดุและพลังงาน

ลดการสิ้นเปลืองวัสดุและพลังงาน

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา