ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) ดูรายละเอียด การศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

เปิดรับสมัครในช่วง
15 กันยายน ถึงวันที่
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
>>สมัครออนไลน์ (คลิก)

ดูรายละเอียดได้ใน
>>ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3810-3085
หรือ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0-3810-3076
โทรสาร   038-393-493
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา