Menu

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
15 กันยายน - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562)

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

    ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) ดูรายละเอียด การศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

เลื่อนการประชุม

ภาควิชาฟิสิกส์ขอเลื่อนการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ จากวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

...

วิชาการ | ข่าววิชาการทั้งหมด 
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน | กิจกรรม การประชุม วิชาการ
Today 7
Yesterday124
This week 637
Last week 1212
This month 2318
Last month 6387
All days 26150
Your IP192.168.144.1
Today2018-11-15
User Online 0
Guest Online 8
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา