รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
เปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาฟิสิกส์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

11
Dec2018

อบรมมาตรวิทยาเบื้องต้น

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรบมาตรวิทยาเบี้องต้น ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CL 202 และ CL 301 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาส...

01
Aug2018

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) ดูรายละเอียด การศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร...

« »

เลื่อนการประชุม

ภาควิชาฟิสิกส์ขอเลื่อนการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ จากวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็น วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น. เอกสารการประชุม

วิชาการ | ข่าววิชาการทั้งหมด ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา