Menu

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

11
Dec2018

อบรมมาตรวิทยาเบื้องต้น

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรบมาตรวิทยาเบี้องต้น ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CL 202 และ CL 301 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศา...

01
Aug2018

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) ดูรายละเอียด การศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร...

« »

เลื่อนการประชุม

ภาควิชาฟิสิกส์ขอเลื่อนการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ จากวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็น วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น. เอกสารการประชุม

วิชาการ | ข่าววิชาการทั้งหมด 
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน | กิจกรรม การประชุม วิชาการ
Today 199
Yesterday104
This week 420
Last week 1207
This month 2926
Last month 4688
All days 44880
Your IP192.168.144.1
Today2019-03-19
User Online 0
Guest Online 12
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา