ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาชิก BUdi Luhur International Network for Education
(BIN for EDU)  และมหาวิทยาลัยบูรพา   

ผศ.ดร. นิรมล ปัญญ์บุศยกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ ในงาน The 1st International Conference on Interprofessional Health Collaboration (ICIHC): Combatting the Growing Epidemic of Triple Burden Diseases through Interprofessional Health Collaboration in Developing Countries 

ในหัวข้อ "Coffee processing by-products valorization & their health promotion feasibility" 

พร้อม นางสาว วิรยา คชพงษ์ นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และนายณัฐดนัย ไชยลังกา นิสิตระดับปริญญาตรี  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   
 
ณ Grage Hotel Bengkulu, Bengkulu, Indonesia on October 30- November 1, 2018 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 15
Yesterday100
This week 278
Last week 488
This month 2204
Last month 2387
All days 114467
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 9
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492