ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานสหกิจศึกษา

รายละเอียดรายวิชา 


ตรวจสอบสถานประกอบการ

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์


 แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำหรับสถานประกอบการ


สำหรับคณาจารย์สำหรับนิสิต


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 37
Yesterday100
This week 300
Last week 488
This month 2226
Last month 2387
All days 114489
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 14
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492