ภาพกิจกรรม โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 กิจกรรมโครงการ ไหว้ครู ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561