สายตรงหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล
    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

   หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3135
        

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 41
Yesterday41
This week 383
Last week 450
This month 1573
Last month 1806
All days 95550
Your IP172.19.0.1
Today2020-10-24
User Online 0
Guest Online 13