ขอรับบริการวิชาการออนไลน์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทบริการวิเคราะห์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทให้บริการเครื่องมือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทบริการขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร*** เมื่อท่านกรอกข้อมูลการขอรับบริการวิชาการออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับมาที่ภาควิชาฯ ***
เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอรับบริการที่   คุณลลิต  ขำวงษ์รัตนโยธิน
โทร. 038-103138  หรือ โทร. 086-7620730  (ในวัน และ เวลาราชการ)  

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 32
Yesterday100
This week 295
Last week 488
This month 2221
Last month 2387
All days 114484
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 19
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492