ขอรับบริการวิชาการออนไลน์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทบริการวิเคราะห์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทให้บริการเครื่องมือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทบริการขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กที่นี่  คำร้องขอรับบริการ ประเภทการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร*** เมื่อท่านกรอกข้อมูลการขอรับบริการวิชาการออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับมาที่ภาควิชาฯ ***
เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอรับบริการที่   คุณลลิต  ขำวงษ์รัตนโยธิน
โทร. 038-103138  หรือ โทร. 086-7620730  (ในวัน และ เวลาราชการ)