งานบริการวิชาการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
..............


แบบฟอร์มบริการวิชาการ

บวก. 01 แบบคำร้องบริการวิชาการ

บวก. 02-06 (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

บวก. 07 แบบคำร้องขอรับคำปรึกษาด้านวิชาการ

บวก. 08 แบบฟอร์มการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

แบบประเมิน

บวก.-บ. 01แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประเภทบริการวิเคราะห์ 

บวก.-บ. 02 แบบประเมินความพึงพอใจบริการวิชาการ ประเภทให้บริการเครื่องมือ 

บวก.-บ. 03 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประเภทบริการให้คำปรึกษา 

บวก.-บ. 04 แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

บวก.-บ. 05 แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย 

บวก.-บ. 07 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประเภทบริการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 46
Yesterday100
This week 309
Last week 488
This month 2235
Last month 2387
All days 114498
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 17
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492