งานบริการวิชาการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
..............

ขั้นตอนการขอรับบริการวิชาการ

บวก.-ข. 01 ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์

บวก.-ข. 02 ขั้นตอนการขอรับบริการเครื่องมือ

บวก.-ข. 03 ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษา
 


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 26
Yesterday100
This week 289
Last week 488
This month 2215
Last month 2387
All days 114478
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 18
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492