งานบริการวิชาการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
..............

ขั้นตอนการขอรับบริการวิชาการ

บวก.-ข. 01 ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์

บวก.-ข. 02 ขั้นตอนการขอรับบริการเครื่องมือ

บวก.-ข. 03 ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษา

บวก.-ข. 04 ขั้นตอนการขอรับบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 30
Yesterday55
This week 456
Last week 517
This month 2143
Last month 1734
All days 86006
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 10