บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นางสาวกนกวรรณ พูนดี (นักวิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวประยงค์ โชติบาล (พนักงานผลิตทดลอง)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิทยุตม์ ประทุมรัตน์ (นักวิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน (นักวิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 33
Yesterday55
This week 459
Last week 517
This month 2146
Last month 1734
All days 86009
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 12