ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3139
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
  
อาจารย์ ประสงค์ ทุ่งเก้า
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3139
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.สิริมา ชินสาร
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3139
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 29
Yesterday55
This week 455
Last week 517
This month 2142
Last month 1734
All days 86005
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 9