ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3139
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.สิริมา ชินสาร
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3139
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 43
Yesterday100
This week 306
Last week 488
This month 2232
Last month 2387
All days 114495
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 13
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492