ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492

สถานที่ตั้งภาควิชา ประกอบด้วย

     1.อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร (FE)
          • ห้องพักอาจารย์
          • ห้องเรียนภาคบรรยาย
          • ห้องปฏิบัติการ
          • ห้องเจ้าหน้าที่
          • ห้องสำนักงานภาควิชา
     2.อาคารแปรรูปอาหาร (FP)
     3.อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1 (PY)
          • ห้องปฏิบัติการ  (Food : Analysis, Chemistry, Microbiology, Quality Assurance)
          • ห้องปฏิบัติการ นิสิตปริญญาโท

                              


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 9
Yesterday100
This week 272
Last week 488
This month 2198
Last month 2387
All days 114461
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 3
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492