ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

    

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

สร้างมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในระดับสูงขึ้น สามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาวิชาการสู่ความรู้ใหม่อย่างอิสระเพื่อแก้ไขเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม                  


 


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 59
Yesterday55
This week 485
Last week 517
This month 2172
Last month 1734
All days 86035
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 28