ทุนการศึกษา


ทุนมหาวิทยาลัยบูรพา

       - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท

                 

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       - ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน (เกรดเฉลี่ย ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75)

       - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

       - ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตทั้งในและต่างประเทศ

       - ทุนสนับสนุนการทำวิจัย หรือการอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

       - ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

       - ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ

  - สกว. ทุน พวอ      

  - สวก     

  - วช    

.........................................


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 17
Yesterday100
This week 280
Last week 488
This month 2206
Last month 2387
All days 114469
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 11
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492