ช่องทางการฝากข่าวประชาสัมพันธ์/การประกาศรับสมัครงาน   
.................

สำหรับหน่วยงาน/บริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะให้ภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร /ประกาศรับสมัครงาน
ให้กับนิสิตภาควิชาฯ และศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูล

สามารถส่งรายละเอียดได้ที่  
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชาฯ)


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 42
Yesterday100
This week 305
Last week 488
This month 2231
Last month 2387
All days 114494
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 12
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492