หลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันดำเนินการสอนใน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

  

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 45
Yesterday100
This week 308
Last week 488
This month 2234
Last month 2387
All days 114497
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 16
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492