หลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันดำเนินการสอนใน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 66
Yesterday55
This week 492
Last week 517
This month 2179
Last month 1734
All days 86042
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 30