ชื่อโครงการ: อาหารทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง

ชื่อ: ชื่อโครงการ: อาหารทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:11:01

รายละเอียดโดยย่อ : หัวหน้าโครงการ: ดร.สลิล ชั้นโรจน์

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายได้ส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2560)