สารชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่าย และข้าวสายพันธุ์ต่างๆ

ชื่อ: สารชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่าย และข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
วันที่/เวลา: 2018-09-20 22:09:12

รายละเอียดโดยย่อ : สารชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่าย และข้าวสายพันธุ์ต่างๆ

หัวข้องานวิจัย

  • การใช้ประโยชน์ตะกอนจากน้ำดิบ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา
  • สารชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย
  • สารชีวภาพในข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
  • ระบบบ้าบัดแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
  • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)