Top

บุคลากร

นางสาวอุษา กล้าณรงค์
ข้อมูลทั่วไป
นางสาวอุษา กล้าณรงค์
Ausa Klanarong
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: ausa@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 038-103056 (ภายใน 3056)

1.ตอนจบใหม่ๆ เริ่มงานวันแรกเป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกอย่างไร ตื่นเต้นไหม แล้วทำอย่างไรเพื่อลดความตื่นเต้น
2.เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับตำแหน่งหรือคุณวุฒิหรือไม่ เคยมั้ยที่คนทำงานตำแหน่งเดียวกันได้เงินเดือนเยอะกว่า
3.ปัญหาต่างๆที่พบในที่ทำงาน เช่น การเดินทาง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน
4.การเปลี่ยนงานบ่อยหรือไม่ 
5.ทำงานในกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด ชอบแบบไหนมากกว่ากัน
6.งานที่ทำได้ตรงกับสาขาที่เรียนมาหรือไม่ ถ้าไม่ตรง มีวิธีอย่างไรที่จะศึกษางานและทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา
7.ตอนจบใหม่ๆ ใช้เวลาหางานนานเท่าไหร่ 
8.มีเป้าหมายในการทำงานอย่างไร