ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กำหนดวันที่แน่นอนมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กำหนดวันที่แน่นอนมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันที่/เวลา: 2020-05-20 14:53:18