ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "เตรียมพร้อมก่อนเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพา"

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "เตรียมพร้อมก่อนเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพา"
วันที่/เวลา: 2020-05-20 14:45:57