โดดเด่นทางการศึกษา

12
Jan2018

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สมชาติ แม่นปืน

ขอแสดงความยินดีกับอ.ดร.สมชาติ แม่นปืน ที่ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุ...

19
Dec2017

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของภาควิชาที่ได้รับทุนส่งเส...

ภาควิชาชีวเคมี ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาทั้ง 2 คน ซึ่งได้แก่ ในโอกาสที...

 
 

มุ่งพัฒนางานวิจัย

Congratulations :  ดร. สมชาติ แม่นปืน และคณะ

Congratulations : ดร. สมชาติ แม่นปืน และคณะ

Please join us to say congratulations to Dr. Somchart Maenpuen and his colleagues (Assist. Prof. Ruc...

Congratulations :  ดร. แวววลี โชคแสวงกา

Congratulations : ดร. แวววลี โชคแสวงกา

Please join us to say congratulations to Dr. Waeowalee Choksawangkarn and her colleagues (Rebecca L....

Congratulations : รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข และนางสาวเพชรรัตน์ ไสว

Congratulations : รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข และนางสา...

Please join us to say Congratulations to Miss Petcharat Sawai our BC alumni and a member of Assoc. P...

Congratulations :  ดร. อนุตตรา อุดมประเสริฐ  และทีมวิจัย

Congratulations : ดร. อนุตตรา อุดมประเสริฐ และทีมว...

Begin this week with a good news before Christmas event !!! Please join us to say congratulations to...


สรรสร้างงานกิจกรรม