Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
> ร่างช่วงเวลาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ตามกำหนดการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 (15 ธ.ค.60-27 ก.พ. 61)
> ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 20 มกราคม 2561  | TOEFL ITP
Test Date on January 20,2018

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  (13 ธ.ค. 2560)
> รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(23 พ.ย.2560)

 ประชาสัมพันธ์ภาควิชา