ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

แผนที่อาคารที่ใช้จัดกิจกรรม

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
(เปิดใน Google Map)

ดำเนินการโดย