1. กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญของผู้จัดงานในการดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  2. การสมัครสมาชิกในระบบยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการ และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จนกว่าผู้สมัครจะได้ทำการเลือกรอบกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม
  3. เมื่อทำการสมัครสมาชิกสมบูรณ์แล้ว กรุณาเลือกหัวข้อกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมและสำรองที่นั่งเป็นขั้นตอนต่อไป
  4. ทางผู้จัดงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเท่านั้น (งดรับสมัครแบบ Walk-in)

 

ตกลงและยอมรับเงื่อนไข