ชื่อหัวข้อกิจกรรม หนูน้อยนักประดิษฐ์
รายละเอียด

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถจะไปต่อยอดกับบทเรียนต่อไปได้

 • กิจกรรมที่ 1  สายน้ำผ่านอุโมงค์
 • กิจกรรมที่ 2 สไลม์สีสวย
 • กิจกรรมที่ 3 พิซซ่าหรรษา
 • กิจกรรมที่ 4 ของเล่นมหาสนุก
วันเวลาที่จัดโครงการ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
กำหนดการ
จำนวนรอบในการจัดกิจกรรม 2 รอบ

รอบที่ 1 (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) 100 คน
รอบที่ 2 (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561) 100 คน

หมายเหตุ
 1. ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น. และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. 
 2. เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดงานจึงได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเรียงลำดับดังต่อไปนี้
  1. ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการในครั้งที่ 1 (เรียงลำดับตามการลงทะเบียนก่อนหลัง)
  2. เคยลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการในครั้งที่ 1 แล้ว (เรียงลำดับตามการลงทะเบียนก่อนหลัง)
  3. เคยลงทะเบียนแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งที่ 1 (เรียงลำดับตามการลงทะเบียนก่อนหลัง)