ชื่อหัวข้อกิจกรรม สีสันแห่งวิทยาศาสตร์
รายละเอียด

พบกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เสริมสร้างองค์ความรู้สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) กับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ "สีสันแห่งวิทยาศาสตร์" 

  • กิจกรรมที่ 1  มหัศจรรย์สบู่เปลี่ยนสี  ทึ่งในความมหัศจรรย์ของสิ่งของใกล้ตัวเราอย่างสบู่ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีได้อย่างน่ามหัศจรรย์
  • กิจกรรมที่ 2  สนุกกับของเหลวหลากสี   เรียนรู้ของเหลวต่างๆ  พร้อมคุณสมบัติเฉพาะตัว
  • กิจกรรมที่ 3  สีสันแห่งธรรมชาติ   เรียนรู้การสกัดสีจากธรรมชาติ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวน้องๆ เอง
  • กิจกรรมที่ 4  การเกิดเจลของสตาร์ชในเกี๊ยวซ่าของอรุณา  เรียนรู้การส่วนประกอบและวัตถุดิบของเกี๊ยวซ่า และเรียนรู้สีสันของการทำอาหาร ที่ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
วันเวลาที่จัดโครงการ 20 - 21 ตุลาคม 2561
กำหนดการ
จำนวนรอบในการจัดกิจกรรม 2 รอบ

รอบที่ 1 (วันที่ 20 ตุลาคม 2561) 80 คน
รอบที่ 2 (วันที่ 21 ตุลาคม 2561) 80 คน

หมายเหตุ วันละ 1 รอบ (แต่ละโรงเรียนเข้าร่วมได้เพียง 1 วัน)